Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar

2. Ulusal Çalıştayı

24 - 25 Mayıs 2012

TOKAT

 • Çalıştay Kayıt ve İletişim Bilgileri

 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü

 • Taşlıçiftlik Kampüsü 60150 TOKAT

product
Designed by Tolga SARI

Çalıştayın Amacı

Değerli Katılımcılar,

  Günümüzde fosil yakıtların büyük ölçüde tüketilmesi sonucu ortaya çıkan çevre kirliliği ve enerji fiyatlarındaki artışlar, ülkemizdeki kurumları yenilenebilir enerji kaynaklarından daha çok yararlanmaya yöneltmiştir.
  EPDK'nın girişimleri sonucunda, 27.09.2011 tarih ve 28067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, benzin türlerine en az %3 oranında etanol, motorin ürünlerine ise en az %3 oranında yağ asidi metil esteri ilave edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.Bu karar sayesinde tarım ürünlerinden elde edilecek biyoyakıtlar, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak ve tarım sektöründe istihdam imkanını artıracaktır.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde, Enerji Tarımı Araştırma Merkezinin açılması,Türkiye'de bir ilk olması dolayısıyla da konunun önemini belirtmektedir. Ayrıca, Tarımsal Mekanizasyon Kurulu'nun 19-20 Eylül 2011 tarih ve 12 sayılı kararı gereği "Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar" çalıştayının Tokat'ta düzenlenmesi gündeme gelmiştir.
  Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlarla ilgilenen araştırmacı, sanayici, sivil toplum temsilcileri ve çiftçilerin bir araya getirilmesinin hedeflendiği bu çalıştayda: enerji bitkilerinin üretimi ve mekanizasyonu, biyoyakıt üretim süreçleri, biyoyakıtların performansa etkileri, biyoyakıt - çevre ilişkisi, biyoyakıt ekonomisi ve mevzuatı konularında bilgi paylaşımı yapılması, sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması düşünülmektedir.
Çalıştaya katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Çalıştay Düzenleme Kurulu

book

Düzenleme Kurulu

 •  

  Düzenleme Kurulu

          Düzenleme Kurulu Onursal Başkanı

  • Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN
   (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü)
  •  
       Düzenleme Kurulu Başkanı

  • Prof.Dr. Ali KASAP (GOÜ)

   Sekreterya
  • Yrd.Doç.Dr. M. Metin ÖZGÜVEN (GOÜ)
   (biyoyakit@gop.edu.tr)

 •  

  Düzenleme Kurulu

  • Prof.Dr.Kenan KARA
   (GOÜ Rektör Yardımcısı)
  • Prof.Dr.Güngör YILMAZ
   (GOÜ Ziraat Fak. Dekanı)
  • Dr.Talat ŞENTÜRK
   (Gıda Tarım ve Hayv. Bak. BÜGEM Gn. Md. Yrd. V.)
  • Erdal ÇALIKOĞLU
   (Enerji ve Tabii Kay. Bak. Yenilenebilir Enerji Kaynakları  Gn. Md. Yrd. V.)
  • Prof.Dr.Ali KASAP
   (GOÜ Biyosistem Müh. Bölüm Bşk.)
  • Yrd.Doç.Dr.M.Metin ÖZGÜVEN
   (GOÜ)
  • Arş.Gör.Hakan POLATCI
   (GOÜ)

 •  

  Bilim Kurulu

  • Prof.Dr. Cengiz AKDENİZ (EÜ)
  • Prof.Dr. Kamil ALİBAŞ (UÜ)
  • Prof.Dr. Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU (AÜ)
  • Prof.Dr. Gazanfer ERGÜNEŞ (GOÜ)
  • Prof.Dr. Mazhar KARA (ATAÜ)
  • Prof.Dr. Ali KASAP (GOÜ)
  • Prof.Dr. Birol KAYIŞOĞLU (NKÜ)
  • Prof.Dr. Hüseyin ÖĞÜT (SÜ)
  • Prof.Dr. Serdar ÖZTEKİN (ÇÜ)
  • Prof.Dr. Sefa TARHAN (GOÜ)
  • Prof.Dr. Osman YALDIZ (AKDÜ)


                                                   Designed by Tolga SARI

Destekleyenler

Formlar - Belgeler

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2.Ulusal Çalıştay Programı
18 Mayıs 2012

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2.Ulusal Çalıştay Programına Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz.

Çalıştay Programı (.JPG)
 
Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar Vizyon Anketi
20 Mart 2012
Lütfen Anketi Doldurarak E-Posta (biyoyakit@gop.edu.tr) Yoluyla Gönderiniz.
Anket Formu (.DOC)

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2.Ulusal Çalıştayı Tavsiye Kararları
15 Haziran 2012
Tavsiye Kararları için linke tıklayınız.
Tavsiye Kararları (.DOC)

İletişim

 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Ziraat Fakültesi
               Biyosistem Mühendisliği Bölümü
               Taşlıçiftlik Kampüsü

              
      60150, TOKAT
   
 • 0(356) 252 16 16 / 21 54 0(356) 252 14 88
   
 • biyoyakit@gop.edu.tr

Ulaşım

Designed by Tolga SARI

Resim Galerisi

Designed by Tolga SARI