Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   
 
   
 
Bölüm Menüsü
Bahçe Bitkileri Bölümü
 
Tanıtım

 

MİSYON VE VİZYON

Misyon

Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri alanlarında, ulusal ve evrensel düzeyde sorunları tespit etmek, çözümler üretmek ve bu alanda kabul gören çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek.

 

Vizyon

Bahçe Bitkileri alanında kaliteyi ilke edinmiş, modern ve ileri teknolojiyi benimsemiş, bölgesel, ulusal ve evrensel düzeyde veriler üretebilen ve bu misyona sahip Ziraat Mühendisleri yetiştiren; alanında önder bir birim olmak.                                                           

                       

TARİHÇE

Bahçe Bitkileri Bölümü 1982 yılında Ziraat Fakültesinin kuruluşunda temel bölümlerden biri olarak kurulmuş ve 1983-1984 öğretim yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır.  2011 yılından itibaren bölüm bünyesinde Bağ Yetiştiriciliği ve Islahı, Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı, Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı olmak üzere 4 ana bilim dalı kurulmuştur.

Bahçe Bitkileri Bölümü, meyve yetiştirme ve ıslahı, sebze yetiştirme ve ıslahı, bağ yetiştirme ve ıslahı ile süs bitkileri yetiştirme ve ıslahı konularında sorunlara çözüm üreten ziraat mühendisleri ve akademisyenler yetiştirmektedir. Bölümümüz bu güne kadar 1123  lisans öğrencisi, 93 yüksek lisans öğrencisi ve 7 doktora öğrencisi mezun etmiştir.

 

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMININ AMACI VE HEDEFİ

Programın Amacı

Bahçe bitkileri bölümü lisans programının amacı, bahçe bitkileri ve yan disiplinleri alanlarında yeterli bilgi ve donanıma sahip olan, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerisine sahip, bağımsız kararlar alabilen ve sorumluluk sahibi teknik elemanlar yetiştirmektir.

 

Programın Hedefi

Bahçe bitkileri alanında eğitim alan öğrencilere bahçe bitkilerinin yetiştiriciliği, muhafazası, ıslahı ve değerlendirilmesi ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler kazandırmak, ülkenin nitelikli eleman ihtiyacına yönelik bireysel ve kurumsal istihdam yeteneği kazandırmaktır.

 

 

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ İSTİHDAM OLANAKLARI

1. Girişimcilik

►  Tohum, fide, fidan, vb. tarımsal girdilerin üretilmesi,

►  Gübre, ilaç, tohum,  faydalı böcek, torf vb. tarımsal girdilerin satışı,

►  Anahtar teslimi bahçe tesisi ve bakımı,

►  Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği,

►  Seracılık,

►  İç ve dış mekan süs bitkileri üretimi,

►  Mantar yetiştiriciliği,

►  Sözleşmeli üretim (gıda işleme, organik tarım, iyi tarım uygulamaları),

►  Bahçe ürünleri ticareti (alım, satım, halcilik vb.),

►  Ürün işleme, paketleme, depolama ve soğuk muhafaza.

 

2. Teknik Danışmanlık

►  Üretim alanında bilgiye dayalı yeni gelişmeler (ör. Sık dikim bahçe tesisi, budama, terbiye sistemleri, seralarda entegre üretim, yeni süs bitkisi türleri gibi)

►  Özel kalite sistemleri (organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi)

►  Uygun hasat zamanı ve hasat sonrası depolama, ön soğutma, soğuk zincir vb. gibi.

►  Sebze, meyve, bağ,  süs bitkileri, seracılık ve hasat sonrası işlemler alanlarında danışmanlık

►  Un fabrikaları ve  tarımsal hammadde işleyen sanayi kuruluşlarına danışmanlık

 

3. Özel Firmalarda Teknik Eleman

►  Tohum, fide, fidan, tarımsal ilaç ve gübre firmaları

►  Seracılık işletmeleri

►  Süs bitkileri işletmeleri, peyzaj

►  Konserve fabrikaları

►  Kuru meyve  sebze işletmeleri

►  Meyve suyu sanayii

►  Analiz  laboratuarları

►  Denetim firmaları

 

4. Resmi ve Yarı Resmi Kuruluşlar

►  Üniversiteler (Fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okullarında akademisyenlik)

►  Belediyeler  ve bankalarda teknik eleman,

►  Fiskobirlik, Marmara Birlik vb. tarımsal örgütlerde ziraat mühendisi,

►  Ticaret ve Sanayi Odaları, borsalar ve Ziraat odalarında teknik eleman,

►  Dış Ticaret Müsteşarlığı: İhracatçı birlikleri, İhracat Müdürlüğü, İGEME’de teknik eleman,

►  İl Özel idarelerinde ziraat mühendisi,

►  Kalkınma ajanslarında teknik eleman,

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve ilçe müdürlükleri, kırsal kalkınma merkezleri, il kontrol laboratuarları, değişik alanlardaki tarımsal üretim  ve araştırma enstitülerinde ziraat mühendisi.

2000-2010 Yılları Arasında Bölüm Mezunlarının İstihdam Durumları

 

 

 DERS BİLGİ PAKETİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

   
 
   
 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.