Misyon ve Vizyon

Misyon

Bilimsel araştırma, nitelikli eğitim ve uygulama işlevlerini yürüterek tarımsal alanda topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek

Doğal kaynaklarımızı koruyarak, çevreye dost sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak

Çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek yapıda kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmek

Ulusal ve bölgesel düzeyde tarımsal ve ekonomik kalkınma için bilgiye ulaşmayı ve bilgi yaymayı görev edinmek

Tarımla ilgili alanlarda nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanlarla ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak

Tarımsal araştırmalarda ulusal ve uluslararası işbirliğini artırarak sonuçları uygulamaya aktarabilmek ve nitelikli yayın sayısını artırmak

 

Vizyon

Bilimsel araştırmalarda, nitelikli eğitim ve yayım faaliyetleri alanında, ulusal ve evrensel boyutta örnek gösterilen ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir fakülte olmak.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 60240 Taşlıçiftlik Yerleşkesi – Tokat/Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.