Misyon ve Vizyon

 

MİSYON

  • Bilimsel araştırma, nitelikli eğitim ve uygulama işlevlerini yürüterek tarımsal alanda topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek
  • Doğal kaynaklarımızı koruyarak, çevreye dost sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak
  • Çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve               sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek     yapıda kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmek
  • Ulusal ve bölgesel  düzeyde tarımsal  ve ekonomik kalkınma için bilgiye ulaşmayı ve bilgi yaymayı görev edinmek
  • Tarımla ilgili alanlarda nitelikli eleman yetiştirmek ve bu alanlarla ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak
  • Tarımsal araştırmalarda ulusal ve uluslararası  işbirliğini artırarak sonuçları uygulamaya aktarabilmek ve nitelikli yayın sayısını artırmak
  •  

VİZYON

Bilimsel araştırmalarda, nitelikli eğitim ve yayım faaliyetleri alanında ulusal ve evrensel boyutta örnek gösterilen, mensubu olmaktan gurur duyulan bir fakülte olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHAPE \* MERGEFORMAT

DEKAN

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

DEKAN

YARDIMCISI

DEKAN YARDIMCISI

FAKÜLTE  KURULU

AKADEMİK BİRİMLER

İDARİ  BİRİMLER

FAKÜLTE SEKRETERİ

 

Personel

Bölüm Sekreterliği

Öğrenci İşleri

Ayniyat

Satınalma

Evrak Kayıt

Tekniker

Teknisyen

Laborant

Şoför

BÖLÜMLER

 

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Biyosistem Mühendisliği

Su Ürünleri

Tarla Bitkileri

Tarım Ekonomisi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Zootekni

T.C

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurten ESİN

Hizmetli

Duran ÖZTÜRK

Hizmetli

 

Dursun AKPINAR

Tekn. Yrd.

 

İbrahim SARIÇAM

Tekn. Yrd.

 

Çağlayan BAL

Memur

 

Sırrı HAMZAOĞLU

V.H.K.İ.

Esin SARITAŞLI

V.H.K.İ.

Davut ORAKÇI

Hizmetli

 

Osman ÖVMEN

Hizmetli

 

Özay KAYA

Büro Pers.

 

Cemile BAŞ

Memur

 

Doğan KILIÇARSLAN

V.H.K.İ.

 

Yılmaz ERKANAT

V.H.K.İ.

Yusuf AKBAY

V.H.K.İ.

 

Halil KILIÇ

V.H.K.İ.

SHAPE \* MERGEFORMAT

Prof.Dr.Mehmet Ali SAKİN

Prof.Dr.Tekin ÖZTEKİN

Doç.Dr.Esen ORUÇ

Emine UZUN

V.H.K.İ.

T.C

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Mehmet DELİCE

Fakülte Sekreteri

 

 

f

fA

Zehra ÖZER

Özel Kalem

Hüseyin YILDIRIM

Teknisyen

Faruk MADAL

V.H.K.İ.

ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Personel İşleri Birimi

 

Hizmetin / Görevin Adı

 

Riskler

 

Risk Düzeyi

 

Kontroller veya Tedbirler

 

Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler

 

 Göreve yeni başlayanlarda ve görevden ayrılanlarda yapılacak olan Sigortalı İşe Giriş veya Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgeleri

 

 Sigortalı İşe Giriş veya Çıkış Bildirgelerinin yasal süresi içinde düzenlenmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak olan ceza.

 

 Yüksek

 

 Sigortalı İşe Giriş veya Çıkış Bildirgelerinin süresi içerisinde yapılması.

 

 Görevle ilgili mevzuata hakim olma.

 

 Öğretim üyelerinin görev sürelerinin uzatımları

 

 Öğretim üyelerinin görev sürelerinin uzatılmaması nedeniyle haklarında meydana gelebilecek kayıplar

 

 

 

Yüksek

 

 Görev süresinin bitmesine 1 ay kala Rektörlük Oluru’nun tamamlanmış olması

 

 Görevle ilgili mevzuata hakim olma.

 

 

 

 Orta

 

 

 

 Öğrenci İşleri Birimi

 

 Öğrencilerle ilgili olan her türlü belgeye gerekli işlemleri zamanında yapmak

 

 Hak kayıpları meydana gelir.

 

 

Orta

 

 Evrakların titizlikle takip edilmesi kayıpları önleyecektir.

 

 Görevle ilgili mevzuata hakim olma.

 

Bölüm Sekreterleri

Öğretim elemanı görevlendirmeleri, ders ve sınav programlarının yapılması

 

Ders ve sınav programlarının yapılmasında problem olduğu zaman karışıklıklar meydana gelir.

 

 

 

 

Düşük

 

Ders ve sınav programlarının ikinci bir kontrole tabi tutulması ve birimler arasında koordinasyon sorun olmasını önler.

 

Görevle ilgili mevzuata hakim olma.

 

Bölümlerde yazışmalar

 

Yazışmalar zamanında yapılmadığında karışıklıklar meydana gelir ve kurum zarara uğrar

 

 

 

 

Orta

 

Evrak takibinin dikkatli yapılması

 

Görevle ilgili mevzuata hakim olma.

 

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 60240 Taşlıçiftlik Yerleşkesi – Tokat/Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.