Dekanın Mesajı

  • DEKANIN MESAJI

Sevgili meslektaş adaylarım,

Tarım; ülke nüfusunun hayatını sürdürebilmesi, milli gelire ve istihdama katkısı, diğer sektörlere hammadde ve sermaye temin etmesi, ihracata doğrudan veya dolaylı etkisi, biyolojik çeşitlilik ile ekolojik dengeye olan katkısı nedeniyle tüm dünyada vazgeçilmez stratejik bir sektördür. Tarım sektöründe, çevre ve insan sağlığını önemseyen bir yetiştiricilik anlayışı ile birim alandan yüksek verim ve gelir elde etmek, uzmanlaşmış ziraat mühendisliği bilgisinin kullanılması ile mümkündür.

Değerli öğrenciler, fakültemiz coğrafik ve ekolojik yapısı ve kırsalda yaşayan nüfusu ile önemli bir tarım kenti olan Tokat ilinde yer almaktadır. TOGÜ Ziraat Fakültesi 1982 yılında Cumhuriyet Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup; 3837 sayılı yasanın Ek 24 maddesine göre kurulan Gaziosmanpaşa Üniversitesine 1992 yılında bağlanmıştır.

2020 yılı itibariyle Fakültemizde; 35 profesör, 10 Doçent, 20 Yardımcı Doçent, 16 Araştırma görevlisi ve 4 öğretim görevlisi olmak üzere 85 akademik personel bulunmaktadır. Fakültemiz 8 bölümde (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni) lisans ve lisansüstü eğitim/öğretimi vermektedir. Fakültemiz lisans düzeyinde bugüne kadar 6732 öğrenci mezun vermiştir. Fakültemizde şu anda öğrenime devam eden lisans düzeyinde 670 öğrenci bulunmakta olup, 11 farklı ülkeden (Afganistan, Azerbaycan, Çad, Fas, Kamerun, Kosova, Nijerya, Somali, Suriye, Türkmenistan, Ürdün) 90 yabancı uyruklu öğrenci de fakültemizde eğitim görmektedir. Ayrıca, Lisansüstü düzeyde Fen Bilimleri Enstitüsünde 8 Anabilim Dalında Yüksek Lisans,  7 Anabilim Dalında ise Doktora eğitimi yapılmaktadır. Lisansüstü düzeyde 861 öğrenci mezun edilmiştir. Anabilim Dallarında öğrenime devam eden, yüksek lisans düzeyinde 234 doktora düzeyinde 67 olmak üzere toplam 301 öğrenci bulunmaktadır.

 

Fakültemiz, Ülkemiz ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde yetişmiş, alanlarında uzman, değişime ve gelişime açık, özverili çalışmayı benimsemiş, vizyon sahibi, kendi alanlarında önemli araştırmalar yürütmüş akademik personele sahiptir.  Akademik ve idari personeli, öğrenci ilişkileri açısından sevgi ve saygı esasına dayalı sağlıklı pedagojik ilişkiler kurabilen bir kadrodan oluşmaktadır. TOGÜ Ziraat Fakültesi, öğrencilerinin mükemmel seviyeye erişebilmesi için uygulamaya önem veren, kaliteli lisans ve lisansüstü eğitim öğretim sunmayı misyon edinmiştir.  Öğrencilerimizi mezuniyet sonrası özel veya kamu sektöründe istihdama hazırlama ve hayatlarında başarılı olmaları adına teknik geziler, seminerler, girişimciliğe yönelik kariyer toplantıları ve sosyal faaliyetler vb etkinlikler düzenlemektedir.

Fakültemizde göreceğiniz eğitim ile bilgi ve deneyim açısından üstün nitelikli, hem kamu hem de özel sektör tarafından tercih edilen Ziraat Mühendisi olarak mezun olacaksınız. Ülkenize faydalı bireyler olarak hem ulusal hem de uluslararası alanda başarılı olacağınıza inanıyorum. Eğitim-öğretim yaşamınızda hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.


Prof. Dr. Rüstem CANGİ

(Ziraat Yüksek Mühendisi)

DEKAN V.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 60240 Taşlıçiftlik Yerleşkesi – Tokat/Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.