Bahçe Bitkileri Bölümü

 • Bahçe Bitkileri Bölümü
 • Tanıtım

Genel Bilgi

 

Bahçe Bitkileri Bölümü 1982 yılında kurulmuş ve 1983 yılından itibaren lisans eğitim- öğretimine başlamıştır. 2011 yılından itibaren bölüm bünyesinde Meyve Yetiştirme ve Islahı, Bağ Yetiştirme ve Islahı, Sebze Yetiştirme ve Islahı ve Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı olmak üzere 4 anabilim dalı olarak reorganize olmuştur. Bahçe Bitkileri Bölümü, yukarıda adı geçen temel yetiştiricilik alanlarında sorunlara çözüm üreten ziraat mühendisleri ve akademisyenler yetiştirmektedir. Öğrencilerimize eğitim-öğretim ve araştırma hizmeti sunmak amacıyla; 70 dekar meyve, 10 dekar sebze, 6 dekar bağ ve 4 dekar sera alanı, 2 adet soğuk hava deposu yanında 2 meyve, 2 bağ ve 1 sebzecilik laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüz hem akademik kadro ve hem de alt yapı diğer imkanlarıyla ülkemizin eğitim-öğretim ve araştırma olanakları bakımından alanında en iddialı bölümlerden bir tanesidir. Bahçe Bitkileri programının amacı, bahçe bitkileri ve yan disiplinleri alanlarında yeterli bilgi ve donanıma sahip, çevre bilinci gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, sosyal ve iletişim becerisine sahip, bağımsız kararlar alabilen ve sorumluluk sahibi teknik elemanlar yetiştirmektir.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Programından mezun olan öğrencilerin almış oldukları dersler sonucunda elde edecekleri kazanımlar şu şekildedir. 

 • Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahına ilişkin yöntem ve teknikler konusunda ve matematik ve fen bilimleri alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 • Bahçe Bitkileri alanında sahip olduğu bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliği konusunda karar verebilecek bilgiye sahiptir.
 • Bahçe bitkileri ile ilişkili ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgilere sahiptir.
 • Bahçe bitkileri alanında strateji ve yöntem geliştirme ve değerlendirme bilgisine sahiptir. Alanı ile ilgili tesisler kurar ve işletir.
 • Alanıyla ilgili sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurabilme becerisine ve en az bir yabancı dil (Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde) bilgisine sahiptir.

 

Mezunlarımızın Çalışma Alanları;

 • Üniversitelerde öğretim elemanı
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Bünyesinde Bulunan Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri ve Diğer Bakanlıklar
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bünyesinde Çeşitli Görevler
 • Tarım Kredi Kooperatifi Başta Olmak Üzere Çeşitli Tarımsal Kooperatif ve Odalar
 • Kamu ve Özel Tarım İşletmeleri (fide tesisi, fidan üretim tesisleri, bahçe kurulumu ve bakım hizmetleri, tarım ürünleri satış ve pazarlama)
 • Ziraat Mühendisi olarak çalışma veya özel teşebbüs imkanları
 • Tarım Ürünleri İşleme Tesisleri (Kamu, Özel Sektör)
 • Devlet ve Kamu Bankalarında Uzman veya Yönetici, Tarımsal Kredi Sorumlusu
 • İl Özel İdareleri, Belediyeler vb. Kurumlarda Bahçe Kurulum, Düzenleme ve Bakım
 • Özel Sektör ve Kamu Kurumlarında Peyzaj ve Süs Bitkisi Yetiştiriciliği


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 60240 Taşlıçiftlik Yerleşkesi – Tokat/Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.