Bitki Koruma Bölümü

 • Bitki Koruma Bölümü
 • Tanıtım

Genel Bilgi

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü lisans eğitimine 1990 yılında başlamıştır. Bugün Ziraat Mühendisliği Programına bağlı Bitki Koruma Alt Programı olarak o günden bu güne eğitimini ve gelişimini sürdürmektedir. Bitki Koruma Bölümü, bitkisel üretimde ekonomik kayıplara neden olan zararlılar, hastalık etmenleri ve yabacı otların tanılanması, biyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi, bunların bitkilerle ve birbirleriyle etkileşimi ve ilişkileri yanında bunlarla mekanik, kültürel, fiziksel, kimyasal ve biyolojik savaşım konularında eğitim, öğretim ve araştırma yapılan bir bölümdür. Bölümün Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere 2 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bölümün eğitim dili Türkçe ve İngilizcedir. Entomoloji ve Fitopatoloji Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Programından mezun olan öğrencilerin almış oldukları dersler sonucunda elde edecekleri kazanımlar şu şekildedir.

 • Fen ve mühendislik bilimleri bilgi ve ilkelerini Bitki Koruma problemlerine uygulayabilme becerisi,
 • Bitkisel üretimde karşılaşılabilecek zararlı, hastalık ve yabancı ot problemlerini tespit ve teşhis becerisi,
 • Bitki Koruma alanındaki çalışmaları paydaşlarıyla ortaklaşa yürütebilecek derecede insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olma,
 • Bitkisel üretimde karşılaşılan zararlı, hastalık ve yabancı otların zarar düzeyini saptayabilme ve bunların çözümüne yönelik mevcut bilimsel ve teknik önerileri çevre ve insan sağlığı ile gıda güvenliğini göz önünde tutarak gerçekleştirme becerisi,
 • Bitki Koruma etmenleri ile ilgili mücadele programlarını oluşturma ve uygulama becerisine sahip olma,
 • Kültür bitkilerindeki hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadeleyi Entegre mücadele prensiplerine uygun şekilde yürütme becerisine sahip olma
 • Bitki Koruma programlarının başarılarını ölçme ve değerlendirme,
 • Bitki Koruma ürünlerinin çevreye olan etkilerini analiz edip değerlendirme becerisi.
 • Ekolojik faktörlerin bitki koruma etmenleri üzerindeki etkilerine ait bilgilere sahip olma becerisi,
 • Bitki Koruma alanında deneme tasarlama, kurma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama yeteneğine sahip olma becerisi,
 • Bitki Koruma alanında lisans düzeyinde proje hazırlayabilme, yürütebilme becerisine sahip olma,
 • Bitki Koruma Ürünlerini ve bunların uygulanmasında gerekli olan temel alet ve ekipman envanterini yönetme becerisine sahip olma,
 • Bitki Koruma ile ilgili yenilikleri takip edebilme ve bunları uygulamaya aktarabilme.
 • Yaşam boyu öğrenim çerçevesinde yeni tarım teknolojilerini izleyerek kendini geliştirme becerisine sahip olma.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi, girişimcilik ve yaratıcılık yeteneğine sahip olma becerisi,
 • Mesleğin gerektirdiği etik bilince sahip olma,
 • İş yaşamının gereklerine uygun bir şekilde Türkçe’yi ve en az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilme.


Mezunlarımızın Çalışma Alanları;

 • Gıda Tarım  ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki bütün kurumlar
 • Karantina Müdürlüğü (Dış karantina- İhraç ve ithal edilen ürünler)
 • Araştırma Enstitüleri-Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri
 • Narenciye Araştırma Enstitüsü
 • Tarımsal Araştırma Enstitüleri
 • Üniversitelerde Öğretim Üyeliği
 • Zirai ilaç firmaları (Bayer, Hektaş, Dow Elenco, BASF, Altın Tarım, Koruma Tarım, Cansa, Sygenta gibi)
 • Tohum üretim şirketleri
 • Böcek üretim şirketleri-Biyolojik mücadele.
 • İlaçlama şirketleri- çevre sağlığı ilaçlaması.
 • Tarımsal danışmanlık şirketleri.
 • Özel çiftlikler ve seralarda iş olanağı.
 • Zirai İlaç bayii açmak.
   Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 60240 Taşlıçiftlik Yerleşkesi – Tokat/Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.