Tarım Ekonomisi Bölümü

 • Tarım Ekonomisi Bölümü
 • Tanıtım

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİNİN ÇEKİRDEK BİRİMİ OLARAK 06.09.1982 YILINDA KURULMUŞTUR.

BÖLÜM KRONOLOJİSİ

1983-1984 öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. Lisansüstü eğitime ise Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı çatısı altında devam etmektedir.

Lisans eğitimine başladığı yıldan 2016-2017 öğretim yılına kadar 727 lisans öğrencisi, 135 yüksek lisans öğrencisi ve 31 doktora öğrencisi mezun etmiştir. 

Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. 

Tarım Ekonomisti; hem tarımın tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerini değerlendirme gibi teknik konularını hem de ekonominin planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama tarım politikası, tarım hukuku, girişimcilik ekonomisi, kırsal sosyoloji, kırsal kalkınma, kırsal sanayi, tarımsal yayım gibi konularını bilmek durumundadır. Ayrıca Tarım Ekonomistleri, tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışından korumak, tarımsal ürünler dışsatımını artırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile ilgilenmektedir.

 MİSYONUMUZ

Çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun Ziraat Mühendisleri yetiştirmek, ülke, bölge ve bilime katkı sağlayacak araştırma faaliyetlerinde bulunmak, topluma yönelik yayım çalışmaları ile bilgi aktarmaktır.

 VİZYONUMUZ

Disiplinler arası çalışmaya yatkın, araştırmacı niteliği yüksek, yenilikçi ve yaratıcı, ülke tarım politikasının oluşturulmasında etkili, toplumsal gelişme sürecine katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olabilecek mühendisler yetiştirmektir.

KARİYER OLANAKLARI

 1. Üniversitelerde Öğretim Üyeliği,
 2. İlgili Bankalarda Personel veya Yönetici,
 3. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda Çeşitli Görevler (Başkan, Finansman Genel Koordinatörlüğüne Bağlı Kadrolar, Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğüne Bağlı Kadrolar),
 4. Gümrük Müsteşarlığı Bünyesinde Uzman,
 5. DPT Koordinasyonluğunda Kurulan Kalkınma Ajanslarında Çeşitli Statüde Görevler,
 6. Çeşitli Tarımsal Kooperatiflerde Yöneticilik ( Çukobirlik, Pankobirlik, Antbirlik, Marmarabirlik...v.s),
 7. Tarım Bakanlığının Çeşitli Şubelerinde Ziraat Mühendisi Olarak ,
 8. Tarıma Dayalı veya Tarıma Bağlı Birçok Sanayide İstihdam,
 9. Özel Tarım İşletmelerinde Mühendis Olarak Çalışma Olanağı Bulunmaktadır.


BÖLÜM AKADEMİK PERSONELİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

ÇALIŞMA ALANI VE İDARİ GÖREVİ

İLETİŞİM

Prof. Dr. Arslan Zafer GÜRLER

Tarım Politikası

ve

Yayım Bilim Dalı

zafer.gurler@gop.edu.tr

0356 2521616-2167

Prof. Dr. Halil KIZILASLAN

Tarım Politikası

ve

Yayım Bilim Dalı

Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı

halil.kizilaslan@gop.edu.tr

0356 2521616-2170

Prof. Dr. Nuray KIZILASLAN

Tarım Politikası

ve

Yayım Bilim Dalı

Güzel Sanatlar Fakültesi

Dekan V.

Pazar M.Y.O Müdürü

nuray.kizilaslan@gop.edu.tr

0356 2521616-2169

Prof. Dr. Adnan ÇİÇEK

Tarım İşletmeciliği

Tarım İşletmeciliği

Bilim Dalı Başkanı 

adnan.cicek@gop.edu.tr

0356 2521616-2173

Prof. Dr. Gülistan ERDAL

Tarım Politikası

ve

Yayım Bilim Dalı

 Fakülte Kurulu ve

Yönetim Kurulu Üyesi,

Staj Komisyonu Bşk.

Bologna Koordinatörü

Mevlana Koordinatörü

gulistan.erdal@gop.edu.tr

0356 2521616-2172

Doç. Dr. Esen ORUÇ

Tarım Politikası

ve

Yayım Anabilim Dalı

Dekan Yardımcısı

esenoruc.buyukbay@gop.edu.tr

0356 2521616-2276

Dr. Öğr. Üy. H. Sibel GÜLSE BAL

Tarım Politikası

ve

Yayım Anabilim Dalı

Bölüm Erasmus ve Farabi Koordinatörü

hayriyesibel.gulsebal@gop.edu.tr

0356 2521616-2168

Dr.Öğr. Üy. Bilge GÖZENER

Tarım İşletmeciliği

Bölüm Başkan Yardımcısı 

Bölüm Staj Komisyonu Üyesi

bilge.gozener@gop.edu.tr

0356 2521616-2266

Dr.Öğr. Üy. Rüveyda KIZILOĞLU

Tarım İşletmeciliği

Bölüm Staj Komisyonu Üyesi

ruveyda.kiziloglu@gop.edu.tr

0356 2521616-2277

Arş. Gör. Esra GÜREL

Tarım Politikası

ve

Yayım Anabilim Dalı

esra.gurel@gop.edu.tr

  0356 2521616-2157  


ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI

Tarım Ekonomisi bölümünde çift anadal ve yandal programı bulunmaktadır.

Çift Anadal Programının (ÇAP) amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Öğrenci iki bölümü de başarıyla bitirdiği takdirde iki ayrı diploma almaktadır.

Yandal Programının amacı ise anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

SERTİFİKA PROGRAMLARI

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TEDGEM tarafından GOÜ’ne “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi”  verilmiştir. Sertifika eğitimi, Ziraat Fakültesi  bünyesinde, Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim elemanları tarafından verilmektedir.

ÜRETİLEN PROJELER

Projeler

Adet

TÜBİTAK

2

TAGEM

11

AVRUPA BİRLİĞİ

8

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

4

BAP

24

DİĞER KURULUŞAR

8

GOÜ Tarım Ekonomisi Bölümü bünyesinde; olmak üzere toplam 57 adet proje üretilmiştir.

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜNÜN GÜÇLÜ YÖNLERİ

 Bölümün Türkiye’de Tarım Ekonomisi Bölümleri içerisinde önemli ve saygın bir yer edinmiş olması,

 1. Bölümde Tarım Ekonomisi stratejik uzmanlık alanlarında donanımlı, genç, dinamik ve heyecanlı akademik personelin varlığı,   
 2. Bölgemizin yüksek tarımsal potansiyeli,
 3. Bölümün teknolojik donanımının uygun ve yeterli olması,
 4. Bölümde Lisansüstü eğitiminin özellikle doktora eğitiminin bulunması,
 5. Tarım Ekonomisi biliminin multidisipliner bir çalışma yapısına sahip olması,

 TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜNDE FIRSATLAR

 1. Türkiye tarımının teknolojik gelişimine bağlı olarak gelecek yıllarda nitelikli ziraat mühendisi istihdamının yeniden gündeme gelmiş olması,
 2. Avrupa Birliğine uyum sürecinde “Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi” hizmetinin ancak Tarım Ekonomisi bölümlerince yürütülmesi,

Avrupa Birliği, TÜBİTAK, DPT vb. kuruluşlarca desteklenen araştırma olanaklarının artış göstermesi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 60240 Taşlıçiftlik Yerleşkesi – Tokat/Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.