Tarım Ekonomisi Bölümü

 • Tarım Ekonomisi Bölümü
 • Tanıtım

Genel Bilgi

 

Tarım Ekonomisi bölümü 1983-1984 öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. Lisansüstü eğitime ise Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı çatısı altında devam etmektedir. Lisans eğitimine başladığı yıldan 2019-2020 öğretim yılına kadar 780 lisans öğrencisi, 153 yüksek lisans öğrencisi ve 31 doktora öğrencisi mezun etmiştir. Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. Tarım Ekonomisti; hem tarımın tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerini değerlendirme gibi teknik konularını hem de ekonominin planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama, tarım politikası, tarım hukuku, girişimcilik ekonomisi, kırsal sosyoloji, kırsal kalkınma, kırsal sanayi ve tarımsal yayım gibi konularını bilmek durumundadır. Ayrıca Tarım Ekonomistleri, tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışından korumak, tarımsal ürünler dışsatımını artırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile ilgilenmektedir.

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Programından mezun olan öğrencilerin almış oldukları dersler sonucunda elde edecekleri kazanımlar şu şekildedir.

 • Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Tarım Ekonomisi alanında kullanabilme becerisi kazanır.
 • Tarım sektöründeki teknolojik gelişmeler, gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, doğal kaynaklar ve çevrenin korunması gibi konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olur.
 • Girişimcilik ruhuna sahip olur.
 • Tarımsal ürünlerin pazarlanması konusunda temel altyapı ve yeterli donanıma sahip olur.
 • Zorunlu mesleki bilgiler dışında sunulan alternatifler arasında öğrenim ihtiyaçlarına uygun olan seçenekleri belirler.
 • Tarım ve tarıma bağlı/tarıma dayalı sanayi işletmelerinin yönetimi, organizasyonu ve planlamasını yapar.
 • Tarım Politikası oluşturma sürecinde aktif rol üstlenir.
 • Üreticilere yönelik bilgi aktarımında tarımsal yayım yöntem ve tekniklerini doğru ve etkin bir şekilde kullanır.

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Programından mezun olan öğrencilerin almış oldukları dersler sonucunda matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Tarım Ekonomisi alanında kullanabilme becerisi, tarım sektöründeki teknolojik gelişmeler, gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, doğal kaynaklar ve çevrenin korunması gibi konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma, girişimcilik ruhuna sahip olma, tarımsal ürünlerin pazarlanması konusunda temel altyapı ve yeterli donanıma sahip olma zorunlu mesleki bilgiler dışında sunulan alternatifler arasında öğrenim ihtiyaçlarına uygun olan seçenekleri belirleme, tarım ve tarıma bağlı/tarıma dayalı sanayi işletmelerinin yönetimi, organizasyonu ve planlamasını yapabilme, tarım politikası oluşturma sürecinde aktif rol üstlenebilme ve üreticilere yönelik bilgi aktarımında tarımsal yayım yöntem ve tekniklerini doğru ve etkin bir şekilde kullanma gibi kazanımlara sahip olurlar.

 

Mezunların Çalışma Alanları

 • Üniversitelerde Öğretim Üyeliği,
 • İlgili Bankalarda Personel veya Yönetici,
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda Çeşitli Görevler (Başkan, Finansman Genel Koordinatörlüğüne Bağlı Kadrolar, Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğüne Bağlı Kadrolar),
 • Gümrük Müsteşarlığı Bünyesinde Uzman,
 • Çeşitli Tarımsal Kooperatiflerde Yöneticilik,
 • Tarıma Dayalı veya Tarıma Bağlı Birçok Sanayide İstihdam,
 • Özel Tarım İşletmelerinde Mühendis Olarak Çalışma Olanağı Bulunmaktadır.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 60240 Taşlıçiftlik Yerleşkesi – Tokat/Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.