Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

  • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
  • Tanıtım

Genel Bilgi

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, toprakların haritalanıp sınıflandırılması, arazi kullanım planlaması ve yönetim sistemlerini inceleyip planlayan, toprak bozulması, erozyon, toprakta besin maddesi ve kimyasalların taşınımı ve hareketi, toprak canlıları ve bunların toprak, bitki ve kendileri arasındaki ilişkileri, toprak ve su kirliliğinin önlenmesi ve çözüm yolları, iklim değişikliği ve bunun toprak ve bitkilere olan etkisi konularında çalışmalar yürütmektedir. Bu haliyle fizik, kimya, biyoloji, jeoloji ve ekoloji bilimleriyle çok yakından ilişkili olan bir bilim dalıdır. Bu bölümde okuyan öğrenciler farklı alanlarda uzmanlaşmış yetkin bir kadro ile kendilerini geleceğe hazırlayacaktır. Günümüzde sürdürülebilir tarım ve sağlıklı gıda üretiminin ön plana çıktığı dünyamızda bu alanda eğitim alan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası düzeyde bir donanıma sahip olacaktır.

 

Mezunların Çalışma Alanları

  • Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri ile tarımsal araştırma enstitüleri
  • Farklı bakanlıklarda ziraat mühendisi olarak istihdam edilmektedirler
  • Ziraat Odalarında
  • Tarım sektörüyle ilgili bankalarda
  • Toprak, bitki ve gübre analizlerini yapan laboratuvarlarda
  • Özel sektörde (tarım işletmeleri, fide tesisinde, seracılık yapan işletmelerde, gübre üretim tesislerinde, gübre ve ilaç bayilerinde)

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 60240 Taşlıçiftlik Yerleşkesi – Tokat/Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.