Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

  • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
  • Tanıtım
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ 
Genel Tanımlama 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü; Toprak; kayaların ve organik maddelerin çeşitli derecedeki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan ve katı yer kabuğunun, uzun zaman içerisinde belirli özellikler kazanan en üst kısmını saran doğal, dinamik bir yapıdır. Bölümümüz toprakların nasıl oluştuğunu, içerisindeki materyallerin özellikleri ve ilişkilerini inceleyen, üzerinde bitkilerin yetiştirme şartlarının nasıl oluştuğunu ve bitkisel üretimin nasıl gerçekleştiğini araştıran ve inceleyen bir bilim dalıdır.  Bölümünün amaçları; toprakların nasıl oluştuğunu, farklı ekolojilerde ve yerlerde oluşmuş toprakların yetenekleri ve özelliklerine göre sınıflandırılması, var olan toprakların nasıl kültürel önlemlerle korunacağını, çevresel kirliliğin nasıl azaltılacağını, toprakların üretkenliğinin artırılmasının nasıl sağlanacağını, bitkisel üretimde bitki besin elementlerinin ve dengeli gübreleme proğramlarının öğretilmesini, hem araştırmacı hem de öğrencilere Dünya’da değişen ve gelişen teknolojilerden bilgi sahip olmalarını, mesleki konularda öğrencilere gerek bilimsel ve gerekse uygulamalı bir şekilde gösterilmesini ve çözümler geliştiren mühendislerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. 
 
Misyon-Vizyon 
Misyonumuz; günümüz tarımsal üretimine ayak uydurabilecek ülkenin farklı bölgelerinde üretime ve bilimsel çalışmalara katkıda bulunabilecek ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bunun yanında araştırmacılarımız var olan teknolojiyi yakalamak ve araştırmaları ile katkıda bulunmak, oluşan problemleri çözebilecek çalışmalar yapmak ve çözümleri yayım yapmaktır. Vizyonomuz; Bölüm öğrencilerini kendi alanları ile donanımlı yetiştirerek ülke tarımına ve gerekse uluslararası düzeyde katkılar sağlayabilecek mühendisler yetiştirmektir. 
 
Bölüm Olanakları 
Bölümüz lisans ve lisansüstü öğrencilerin ders almaları ve kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli laboratuvarlara sahiptir. Bölümümüzde Toprak Kimyası, Toprak Fiziği, Toprak Biyolojisi ve Bitki Besleme olarak 4 adet laboratuvarlara sahiptir. Öğrencilerimizin lisans düzeyinde mesleki tecrübelerini geliştirmeleri için uygulama sahası Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çitfliği bünyesindeki farklı meyve bahçeleri, tarla bitkilerinin ekileceği uygulama alanları, kapalı naylon ve cam seralar ve topraksız tarımın yapıldığı ısıtmalı seralarda uygulama çalışmalarına katılabilmektedirler.  Bölümün Verdiği Dereceler Bölümümüz lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. 

Mezunların Çalışma Alanları 
- Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tarım il ve ilçe müdürlükleri ile tarımsal araştırma enstitüleri 
- Farklı bakanlıklarda ziraat mühendisi olarak istihdam edilmektedirler  
- Ziraat Odalarında - Tarım sektörüyle ilgili bankalarda 
- Toprak, bitki ve gübre analizlerini yapan laboratuvarlarda 
- Özel sektörde (tarım işletmeleri, fide tesisinde, seracılık yapan işletmelerde, gübre üretim tesislerinde, gübre ve ilaç bayilerinde) 
 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü İçerisindeki Laboratuvarlardaki Bölümler 
1- Toprak Fiziği Laboratuvarı 
2- Toprak Kimyası Laboratuvarı 
3- Bitki Besleme Laboratuvarı 
4- Toprak Biyolojisi Laboratuvarı 
Bölüm bünyesinde bulunan laboratuvarlar içerisinde toprak analizleri ve bitki analizleri yapılmaktadır. Araştırma ve Uygulama Çiftliği bünyesinde bulunan ısıtmalı sera içerisinde topraksız tarımda bitkisel üretim yapılmaktadır. Sera içerisinde fide üretimi ve topraksız tarım şekilleri mesleki uygulama dersleri içerisinde uygulamalarda eğitimi verilmektedir. Bölüm lisans ve yüksek lisan öğrencileri Çiftlik bünyesindeki sera ve farklı meyve ağaçlarında eğitim ve uygulama şansına sahiptirler. 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 60240 Taşlıçiftlik Yerleşkesi – Tokat/Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.