Bitki Besleme Anabilim Dalı

  • Bitki Besleme Anabilim Dalı
  • Tanıtım

Genel Tanıtım


Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, bitkinin sağlıklı ve verimli bir şekilde yetişmesi için gerekli olan bitki besin elementlerinin durum ve miktarlarını belirleyen çalışmalar yapar. Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, bitki gelişimini ve bitki besin elementlerinin alımını etkilemektedir. Bitkilerin beslenmesinde hem organik hem de inorganik gübreleme uygulamaları, farklı organik ve inorganik gübrelerin sürdürülebilir toprak verimliliği açısından toprağa ve bitkiye olumlu veya olumsuz etkileri konuları güncel olarak çalışılmaktadır. Bitki Besleme Anabilim Dalı, bitki ile ilgili çalışma yürüten diğer bölümlere, konusuyla ilgili destek sağlamasıyla disiplinler arası çalışmalara uygun bir yapıdadır. Stres faktörleri ve bunun bitki üzerine etkileri çalışmaları yapılırken bitkiler fizyolojik anlamda incelenmektedir. Son yıllarda, sera koşullarında topraksız tarım çalışmaları kapsamında bitki gelişimi için gerekli olan çözeltilerin hazırlanması ve uygulama miktarları konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 60240 Taşlıçiftlik Yerleşkesi – Tokat/Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.