Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı

  • Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
  • Tanıtım


Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı

Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı; büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı bilim dallarından oluşmaktadır. Her üç bilim dalında gerek ülke gerekse bölge hayvancılığının sorunlarına çözüm bulmaya yönelik araştırma, eğitim ve bilimsel yayın çalışmaları sürdürülmektedir.

Büyükbaş hayvan  yetiştiriciliği bilim dalında, süt sığırcılığının değişik alanlarına yönelik araştırma ve çalışmalar öne çıkarken, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde damızlık koyun-keçi üretimi son yıllarda önemli hale gelmiştir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bilim dalında ise et ve yumurta kalite özellikleri yanı sıra kanatlılarda fizyolojik çalışmalar öne çıkmaktadır.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 60240 Taşlıçiftlik Yerleşkesi – Tokat/Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.
login