Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

  • Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
  • Tanıtım

Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı; yemler ile hayvan besleme olmak üzere iki bilim dalından oluşmaktadır. Yemler bilim dalında yemlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra yem mikrobiyolojisi alanında da çalışmalar yapılmaktadır.

Bölümümüz hayvancılık tesislerindeki hayvanlarda yapılan sindirim denemelerinin yanı sıra laboratuvar koşullarında kaba ve yoğun yemlerin sindirim dereceleri de saptanabilmektedir. Hayvan Besleme bilim dalında ise geviş getiren (sığır, koyun, keçi, manda vb) ve tek mideli (kanatlı hayvanlar vb) hayvanların beslenmelerine ait temel özellikler ve esaslar ele alınmaktadır. Anabilim Dalı’nda hayvancılığın besleme ile ilgili sorunlarına çözüm bulmaya yönelik araştırma, eğitim ve bilimsel yayın çalışmaları sürdürülmektedir.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 60240 Taşlıçiftlik Yerleşkesi – Tokat/Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.
login