ProjelerimizProje Proje Adı Proje Sahibi Durumu
Tübitak Projeleri Bazı Patates Melezlerinden Yeni Klonların Seçimi ve Başçiftlik Yerel Patates Çeşidinin Moleküler Karakterizasyonu Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Braeburn Elma Çeşidinde, AVG'nin Hasat Önü Döküm Üzerine Etkisi PROF. DR. KENAN YILDIZ Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Erciyes Strato Volkanından Püskürtülen Ana Materyaller Üzerinde Oluşmuş Topraklar ve Çevre ile Etkileşimleri PROF. DR. KENAN YILDIZ Bitti
Tübitak Projeleri Geçit İklim Kuşağında İkinci Ürün Silajlık Mısır Tarımında Gerekli Termal Zamanın Uzatılmasını Sağlamaya Yönelik Olarak Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması PROF. DR. ENGİN ÖZGÖZ Devam Ediyor
Tübitak Projeleri 113O012 Bitti
Tübitak Projeleri Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Hatlarının Verim, Kalite ve Nörotoksik Aminoasit İçeriğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Bitti
Tübitak Projeleri Bazı Yeni Şeker Mısırı Tiplerinin Farklı Çevrelerde Verim Ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi PROF. DR. MEHMET ALİ SAKİN Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Farkli Kuşburnu (Rosa Sp.) Türlerinde Olgunlaşma Boyunca Meydana Gelen Fitokimyasal Değişimler Ve Optimal Hasat Zamaninin Belirlenmesi PROF. DR. MEHMET GÜNEŞ Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Hayvansal Atık Yönetimi Bitti
Tübitak Projeleri Omega-3 Yağ Asitlerince Zenginleştirilmiş Etlik Piliç Karma Yemlerine Doğal Antioksidan Olarak Nar (Hicaz Nar) Kabuğu Ekstraktı İlavesinin Besi Performansı Ve Etin Lipid Oksidasyonu Üzerine Etkileri PROF. DR. ŞENAY SARICA Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Orta Anadolu Orjinli Madımak (Polygonum congnatum Mesissn.) Genotiplerinin Moleküler ve Agronomik Özellikleri İle Allelopatik Potansiyelinin Belirlenmesi Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerine Uygun Mera Tipi Bazı Çok Yıllık Yem Bitkise Çeşitlerinin Geliştirilmesi Bitti
Tübitak Projeleri Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Florasındaki Ahududu ve Böğürtlen Genotipleri Arasındaki Biyoçeşitliliğin Morfolojik, Fitokimyasal, Moleküler Belirteçlerle Saptanması ve Gen Kaynaklarının Korunmaya Alınması PROF. DR. ÇETİN ÇEKİÇ Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Tokat Yerel Arpa Çeşidinde Önemli QTL Bölgelerindeki Varyasyonlar ve Bunların Maltlık Arpa Islahında Kullanılma Olanakları Üzerine Araştırmalar Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Entegre Projesi PROF. DR. YAŞAR AKÇA Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Ülkemizde Selekte Edilmiş Ümitvar Karadut (Morus nigra L.) ve Mordut (Morus rubra L.) Genotiplerinin Fitokimyasal İçerikleri, Antioksidant Aktiviteleri ile Kolleksiyon Bahçelerinin Oluşturulması PROF. DR. RESUL GERÇEKCİOĞLU Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Ülkesel Canavar Otu (Orobanche spp.) Projesi Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi (GOPÜZF) Devam Ediyor
Tübitak Projeleri Zinav Gölü ve Havzasinda Balık Toplulukları ve Su Kalitesinin Zamansal ve Alansal Değişimleri ile Ekolojik Risklerinin Belirlenmesi DR. ÖĞR. ÜYESİ EKREM BUHAN Devam Ediyor
BAP Projeleri "Bazı Kuşburnu (Rosa sp.) Türlerinde Optimal Hasat Zamanının ve Fitokimyasal Değişimlerin Belirlenmesi" PROF. DR. MEHMET GÜNEŞ Bitti
BAP Projeleri "Tokat Merkez İlçesinde Yetiştirilen Dut Türleri Arasındaki Biyoçeşitliliğin Moleküler Belirteçlerle Saptanması PROF. DR. ÇETİN ÇEKİÇ Devam Ediyor
BAP Projeleri "Tokat Yöresinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı Etmeni (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)’nin Tanılanması ve Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar PROF. DR. YUSUF YANAR Devam Ediyor
BAP Projeleri "Türkiye’de Üretilen Bazı Arpa Çeşitlerinin Embriyolarında Farklı Oksin Hormonlarının Kallus Üretimi Ve Bitki Rejenerasyonuna Etkileri" Devam Ediyor
BAP Projeleri “Etlik Piliç Karma Yemlerine Doğal Antimikrobiyal Olarak Üzüm Çekirdeği-, Zeytin Yaprağı- ve Nar Kabuğu- Ekstraktları İlavesinin Besi Performansı, Serum ve Bağırsak Parametreleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması” PROF. DR. ŞENAY SARICA Devam Ediyor
BAP Projeleri " Kahramanmaraş İli Merkezinde Tüketicilerin Biber Salçası Tüketimini Etkileyen Faktörler PROF. DR. HALİL KIZILASLAN Devam Ediyor
BAP Projeleri "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Laboratuvarının Geliştirilmesi PROF. DR. ŞENAY SARICA Devam Ediyor
BAP Projeleri "İşlenmiş ve İşlenmemiş Arazi Koşullarında İkinci Ürün Karnabaharın (Brassica oleraceae var. botrytis) Bitki Su Tüketimi" PROF. DR. TEKİN ÖZTEKİN Devam Ediyor
BAP Projeleri "Kelkit Vadisi Topraklarında Entomopatojen Fungusların Belirlenen ve Etkinlikleri Üzerine Araştırmalar" PROF. DR. YUSUF YANAR Devam Ediyor
BAP Projeleri "Kurak Alanlarda Toprak Kalitesinin İyileştirilmesi ve Çölleşmenin Engellenmesini Sağlayacak Tarım Sistemlerinin Geliştirilmesi" PROF. DR. ENGİN ÖZGÖZ Devam Ediyor
BAP Projeleri "Tokat İli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Ot Türleri ile Bunların Devam Ediyor
BAP Projeleri "Tokat ve Çevresinde Yaygın Olarak Görülen Salvia Türlerinin Antifungal ve Biyoherbisidal Aktivitelerinin Belirlenmesi" Devam Ediyor
BAP Projeleri “Bazı Biyolojik Preparatların Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Fidan Randıman ve Kalitesi Üzerine Etkileri” PROF. DR. RÜSTEM CANGİ Devam Ediyor
BAP Projeleri “Optimum ve Yüksek Çevre Sıcaklığına Maruz Bırakılan Etlik Bıldırcınların Rasyonuna 2 Farklı Doğal Antioksidan Kaynağının 2 Farklı Düzeyde Organik Se’la Beraber İlavesinin Besi Performansı, Antioksidan Statüsü ve Etin Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin Kar PROF. DR. ŞENAY SARICA Devam Ediyor
BAP Projeleri “Tokat İli Bağlarında Ekolojik Koşullara Bağlı Olarak Yabancı Otların Dağılımı” PROF. DR. RÜSTEM CANGİ Devam Ediyor
BAP Projeleri “Tokat İlinde Bulunan Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Toplanması, Muhafazası ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi” DOÇ. DR. ADEM YAĞCI Devam Ediyor
BAP Projeleri “Tokat Yöresindeki Ağılların Yapısal ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu ve Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma” PROF. DR. SEDAT KARAMAN Devam Ediyor
BAP Projeleri Aşı öncesi amerikan asma anaçlarında ön bekletme uygulamasının fidan randımanı üzerine etkileri DOÇ. DR. ADEM YAĞCI Devam Ediyor
BAP Projeleri Ballıca Çevresinin ( Akdağ-Pazar / TOKAT ) Bitki Biyoçeşitliliği ile Toprak İlişkilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama ile Araştırılması PROF. DR. HAKAN METE DOĞAN Devam Ediyor
BAP Projeleri Bazı Çilek Çeşitlerinin Niksar Bölgesindeki Performanslarının Belirlenmesi PROF. DR. ÇETİN ÇEKİÇ Devam Ediyor
BAP Projeleri Farklı gölgeleme düzeylerinin aşılı asma fidanı üretiminde fidan randımanı ve kalitesi üzerine etkisi DOÇ. DR. ADEM YAĞCI Devam Ediyor
BAP Projeleri Hayvansal Kompost ve Biyogaz Atıklarının Toprak Enzim Aktivitesine Etkisi PROF. DR. RASİM KOÇYİĞİT Devam Ediyor
BAP Projeleri Kelkit Vadisi’nde Yumuşak Çekirdekli Meyvelerde Görülen Faydalı ve Zararlı Akar Türlerinin Belirlenmesi PROF. DR. DÜRDANE YANAR Devam Ediyor
BAP Projeleri Kırsal Alanda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesinde Kooperatiflerin Rolü AmasyaŞeyhsadi Köyü ve Çorum Mecitözü Köprübaşı Köyü Örnekleri) PROF. DR. NURAY KIZILASLAN Devam Ediyor
BAP Projeleri Salamuralık Asma Yaprak Üretiminde Fungusit Kalıntı Miktarı Üzerine Farklı Kırım Zamanı ve Salamura Yöntemlerinin Etkisi PROF. DR. RÜSTEM CANGİ Devam Ediyor
BAP Projeleri Seçilmiş Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarından Ümitvar Çeşit Adaylarının Belirlenmesi Devam Ediyor
BAP Projeleri Solarizasyon Uygulamasının Değişik Toprak Derinliklerine Gömülen Küsküt Tohumlarının Konukçu Bitkilerdeki Parazitlenmeye Etkisi Devam Ediyor
BAP Projeleri Su ve Tuzluluk Stresinin Mürdümük’te ( Lathyrus sativus L. ) Bitki Büyüme, Gelişme, Verim ve Su Tüketimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmes PROF. DR. HÜSEYİN ŞİMŞEK Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokak Yerel Arpa Çeşidi İçinden Seçilen Saf Hatların Bazı Gıda Ve Yem Kalite Özellikleri Bakımından Varyasyonları Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokat İlinde Taş Çekirdekli Meyvelerde Bulunan Akar Türlerinin Belirlenmesi PROF. DR. DÜRDANE YANAR Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Fungusit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi PROF. DR. RÜSTEM CANGİ Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokat’ta Doğal Olarak Yetişen Muşmula (Mespilus Germanica L.) Genotiplerinin Seleksiyonu PROF. DR. RESUL GERÇEKCİOĞLU Devam Ediyor
BAP Projeleri Tokat’ta Doğal Olarak Yetişen Üvez (Sorbus sp.) Genotiplerinin Seleksiyonu PROF. DR. RESUL GERÇEKCİOĞLU Devam Ediyor
BAP Projeleri Tüketicilerin Gıda Güvenliği İle İlgili Tutum ve Davranışları(Samsun İli Örneği) PROF. DR. HALİL KIZILASLAN Devam Ediyor
BAP Projeleri Yumurtacı Tavukların Karmalarına Panax Ginseng Yaprak Ekstrakt İlavesinin Yumurta Verimi ve Yumurta Kalite Özelliklerine Etkisi PROF. DR. ARDA YILDIRIM Devam Ediyor
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı 60240 Taşlıçiftlik Yerleşkesi – Tokat/Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.